Nieuwsbrief nieuwbouw scholen, no.2 – 1 juni 2018

Geachte lezer

We kunnen u weer bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van De Calvijnschool en de Van Amerongenschool. Sinds begin februari (vorige nieuwsbrief) is er veel gebeurd. 

De gemeente heeft ingestemd met een aanvullend bouwkrediet van € 1.570.000 waardoor het investeringskrediet in totaal uitkomt op € 7.036.000 (incl. btw). Het is mooi om te constateren dat alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad unaniem achter de bouwplannen staan. 

Het huidige gebouw op de bouwlocatie wordt steeds leger. Zo hebben de Lokale Omroep Spakenburg en het Rode Kruis een nieuw onderkomen gevonden aan de Bikkersweg. En is de tandarts verhuisd naar Scala Medica. Voor het gebouw van Gemeentewerken is een nieuwe locatie bepaald aan de Haarbrug. En aan de nieuwe brandweerkazerne wordt voortvarend gebouwd. 

Lees verder MFA nieuwsbrief no.2 – 1 juni 2018