Nieuwsbrief nieuwbouw scholen, no.1 – 1 februari 2018

Geachte lezer

Het wordt hoog tijd om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken over de plannen voor de nieuwbouw van de school. Zoals u weet gaan de Van Amerongenschool en de Calvijnschool samen onder één dak op de plek waar nu nog de Gemeentewerf zit.

Voor de zomervakantie zijn de teams van de beide scholen 4 woensdagmiddagen met elkaar actief geweest. Er werden scholen in de regio bezocht. En in werkgroepen werden moodboards en opzetjes gemaakt om te komen tot ‘de gedroomde school’. Het traject vond plaats onder leiding van Bureau Bos uit Baarn. Dit heeft een vlekkenplan opgeleverd dat in juli 2017 is besproken met de gemeente Bunschoten. Lees verder Nieuwsbrief no.1 februari 2018