Nieuwbouw/renovatie basisscholen

In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek door een stijging van het aantal leerlingen. Onder andere deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uit 2012 geactualiseerd is. In dit plan wordt geadviseerd over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten. De betrokken partijen benadrukken met dit plan hoe belangrijk de toekomstige huisvesting van scholen is voor de kwaliteit van het onderwijs. Het Integrale Huisvestingsplan 2016-2020 is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Bunschoten en de schoolbesturen.

De grootste ambities uit het plan betreffen de Calvijnschool, Van Amerongenschool, De Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Nieuwbouw van de Calvijnschool en Van Amerongenschool staat het hoogst op de agenda, namelijk al in 2019. Nieuwbouw van De Grondtoon en Groen van Prinstererschool staan voor 2020 op de agenda. Renovatie of nieuwbouw van de overige scholen staat gepland tussen 2022 en 2047.

Van Amerongenschool/Calvijnschool
Alle informatie over de nieuwbouw van de Van Amerongenschool/Calvijnschool vindt u op deze pagina.

De Grondtoon/Groen van Prinstererschool
Alle informatie over de nieuwbouw van De Grondtoon/Groen van Prinstererschool vindt u op deze pagina.

Overige scholen
Zodra er meer bekend is over de nieuwbouw of renovatie van de overige scholen, dan vindt u op deze pagina meer informatie.

Vragen?
Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sjaak Nel, tel. 033-2991482.