Menu

De nieuwbouwplannen voor de Groen van Prinstererschool en de Grondtoon.

Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool

Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit nieuwe schoolgebouw komt op de plek van de Grondtoon. Op 5 juli 2018 is de eerste bewonersavond georganiseerd. Hier konden inwoners van gedachten wisselen met aanwezige ambtenaren, vertegenwoordigers van de scholen en het bureau dat een massastudie heeft opgesteld. Deze massastudie kunt u elders op deze pagina downloaden (onderzoek alternatieve locaties, presentatie 5 juli 2018, raadsvoorstel en besluit). Daarnaast konden inwoners hun ideeën/reacties achterlaten. Daarna heeft de raad op 1 november 2018 besloten de nieuwe school te bouwen op de locatie van de Grondtoon. Als eerste stap in het co-creatieproces hebben de schoolbesturen in het najaar van 2018 nagedacht over hun wensen voor de nieuwe school. Dat heeft geleid tot een zogenaamd getekend programma van wensen. Dat is gepresenteerd op de tweede bewonersavond op 19 februari 2019. Hier konden inwoners zich ook aanmelden voor de klankbordgroep.

Lees verder!