VVGO scholen vanwege Corana gesloten tot 11 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals in alle onderwijsinstellingen is ook vanaf maandag 16 maart j.l. het reguliere onderwijsproces bij ons stil komen te liggen. Alle kinderen hebben opdrachten zowel op papier als digitaal van de school ontvangen. Alle ouders staan nu plotseling voor de verantwoordelijkheid om hun kinderen te begeleiden bij het onderwijs op afstand.

De leerkrachten is verzocht om thuis te blijven en daar via telefoon en of via andere kanalen eventueel bij deze opdracht te ondersteunen. In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om kinderen op te vangen in school. Ook als u werkt in een vitale sector wordt alle inspanning gevraagd om opvang op een andere wijze dan via school te organiseren. Het is noodzakelijk om zoveel als mogelijk contacten van mens tot mens te minimaliseren.

Gelukkig worden we via instanties en nieuwskanalen via live-blogs en dergelijke op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen. Zodra er nieuws is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

We wensen u veel sterkte toe bij het begeleiden van uw kind(eren) in de komende weken.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan Zomer