Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 

De leden van Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg ontvangen een brief. In deze brief staat informatie over de algemene ledenvergadering. Het hoofdonderwerp is de verantwoording over het gevoerde (financi√ęle) beleid in 2019. Het jaarverslag inclusief het bestuursverslag kunt u hier downloaden. Dit bestand is met een wachtwoord beveiligd. Het wachtwoord is te vinden in de ledenbrief.

Daarnaast stelt het bestuur aan de leden voor om Alie Kok-Kok te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur. In de ledenbrief geeft Alie meer informatie over zichzelf.

In 2021 zijn Regina Dijkhuizen en Pieter de Vos regulier aftredend en niet herkiesbaar. Door hun vertrek ontstaan er opnieuw vacatures in het Algemeen Bestuur. Indien u belangstelling hebt voor die vacatures of als u een geschikte kandidaat weet, dan horen wij dat graag! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter -Regina Dijhuizen- via haar mailadres regina@vvgo.nl .

G.J. Zomer