• Scholengroep Wijzer

  Fusie VVGO & VCO

 • Werk in uitvoering

  Renovatie Bavinckschool

 • Werk in uitvoering

  Nieuwe schoolgebouwen

 • VVGO gaat en staat voor

  Waarde(n)vol onderwijs

 • Op weg naar zelfstandigheid

  Van plusklas tot klusklas

Actueel

Geen items gevonden...

Download het aanmeldingsformulier

Download

Onze scholen

Waar staan en gaan wij voor

Als Gereformeerde schoolvereniging staan wij midden in de maatschappij: vanuit onze Christelijke identiteit leren we onze leerlingen dat zij waardevol zijn in de ogen van onze God en dat zij van betekenis mogen zijn voor iedereen om hen heen. We leren onze leerlingen daarom niet alleen lezen, schrijven en rekenen. We dragen ook bij aan de geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling van elk kind wetende dat zij daarmee in de toekomst onze maatschappij vorm zullen geven.

Op onze scholen zijn de leeropbrengsten al jaren op orde. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat:
– Leerlingen op school in een veilig pedagogisch klimaat kunnen leren;
– Leerlingen zich als persoon ontwikkelen;
– De school als verlengde van thuis en kerk een bijdrage levert aan de geloofsgroei van kinderen;
– De school in hoge mate Passend onderwijs biedt (van bijna inclusief onderwijs tot een specialistisch aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen);
– Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling;
– Leerlingen goed voorbereid naar het VO gaan en daar niet ‘afstromen’;
– Leerlingen voorbereid worden in hun leren op beroepen die nu nog niet bestaan;
– Ook leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen.

 • ...en geloven in groei! Niet alleen rekenen en taal zijn belangrijk: kinderen mogen leren om vertrouwen te krijgen in de toekomst en daarom is groeien in geloof ons eerste speerpunt. "Ook hun nakomelingen zullen Hem dienen en over Hem vertellen aan hun kinderen." Psalm 22:31 (Bgt)

  Groeien in geloof

 • Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling! Iedere dag werken we als schoolteam aan de kwaliteit van ons onderwijs. Al jaren scoren onze scholen hoog op onderwijsresultaten door goede uitleg in klassikale lessen.

  Onderwijs op niveau

 • Ieder kind heeft recht op passend onderwijs! In ons onderwijs gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen en houden we rekening met hun verschillen: meerbegaafde leerlingen gaan naar de eigen plusgroepen, in de klassen wordt verlengde instructie gegeven en voor specifieke leerproblematiek organiseren we gespecialiseerde begeleiding.

  Begeleiding op maat

 • Leren gaat beter als je graag naar school wilt: om de sociale veiligheid continu te bevorderen oefenen we wekelijks met de Kanjertraining. Zo bevorderen we een goed pedagogisch klimaat.

  Kanjerscholen

 • Onze leerlingen werken via hun schoolaccount op een Chromebook en maken in hun digitale schrift hun opdrachten of huiswerk.

  Leren met ICT

 • Kinderen groeien op in een steeds complexere en pluriforme samenleving. Vanuit onze Christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.

  Actief burgerschap

 • (Bijna) dagelijks ontvangt u als ouder nieuws uit onze groepen via de ouderapp. Zo kunt u 's avonds met uw kind napraten over de schooldag. Tijdens de gespreksavonden stemmen we graag de onderwijsbehoeften van uw kind met u af.

  Ouderbetrokkenheid

 • Een leven lang leren: niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich dagelijks, maar ook onze schoolteams. Ons vak verandert snel, maar als leerkracht blijven we de spil in het geheel.

  Professionele leergemeenschap

Vacatures

Werken bij VVGO Bunschoten-Spakenburg:

Ben jij die enthousiaste leerkracht (of zij-instromer) die onze schoolteams komt versterken? 

Wij zijn doorlopend op zoek naar leerkrachten en onderwijsassistenten voor komende vacatures en voor onze invalpool. Stuur je open sollicitatie met CV naar info@vvgo.nl. We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Onze leerkrachten vormen de spil in ons onderwijs en daarom bieden wij:
– Een uitdagende leeromgeving met betrokken collega’s
– Individuele coaching en ontwikkeltrajecten
– Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals leas-a-bike en bedrijfsfitness
Etc.

Benoemingsvoorwaarde
Wij zoeken leerkrachten die overtuigd Christen zijn. We vragen je daarom ons identiteitsdocument te ondertekenen. Eén van de voorwaarden is dat je betrokken lid bent van een kerkelijke gemeente.

  Vul je contactgegevens in zodat we je kunnen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek:

  Onze vacaturesite voor het Christelijk Onderwijs

  Het bestuur

  Dagelijks bestuur

  Toezichthoudend bestuur

  Nieuwbouw

  • 5

   Renovatie Bavinckschool

   De renovatie van de Bavinckschool is in volle gang: het buitenaanzicht blijft in takt, maar van binnen wordt de school nieuw opgebouwd. Hierdoor ontstaan allerlei faciliteiten: een kidslab, ruimte voor kinderopvang en zorgpartners, de bibliotheek op school en nog veel meer. Ook het bestuurskantoor wordt…

  • 4

   Opening Groen van Prinstererschool

   De nieuwe Groen van Prinstererschool is een duurzaam nieuw schoolgebouw met het eerste groene schoolplein van Bunschoten. Onderwijsvernieuwing en inclusief en divers onderwijs staan in dit gebouw centraal waarin samengewerkt wordt met CBS de Grondtoon. Het gebouw beschikt over een wetenschap & techniek lokaal, een…

  • 3

   Opening Calvijnschool

   Op 31 augustus is de nieuwe Calvijnschool feestelijk geopend. Sam uit groep 8 mocht de openingshandeling verrichten en daarna volgde een week vol festiviteiten. Inmiddels zijn alle leerlingen gewend aan het prachtige nieuwe gebouw met luxe faciliteiten als een tribunetrap, kooklokaal etc. 

  • 2

   De nieuwbouwplannen voor de Groen van Prinstererschool en de Grondtoon.

   Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit nieuwe schoolgebouw komt op de plek van de Grondtoon. Op 5 juli 2018 is de…

  • 1

   Nieuwbouw/renovatie basisscholen

   In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek…