• Waarde(n)vol onderwijs

  Koersvast

 • Waarde(n)vol Onderwijs

  Koersvast

 • Waarde(n)vol Onderwijs

  Koersvast

 • Waarde(n)vol Onderwijs

  Koersvast

Actueel

Geen items gevonden...

Download het aanmeldingsformulier

Download

Onze scholen

Enkele speerpunten van het beleid

De VVGO is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs. Onze doelstellingen willen we realiseren vanuit ons christen-zijn. Het Woord van God, de Bijbel, is ons uitgangspunt. Vanuit een gereformeerde identiteit willen wij kinderen toerusten voor het voortgezet onderwijs en participatie in de maatschappelijke context (zie het onderwijsdoel van de VVGO) door ze zowel cognitief als sociaal goed onderwijs te bieden. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden en begrenzingen van ieder kind als uniek schepsel van God.
We vinden het belangrijk om de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en de kinderen de kans te geven zich daar verder in te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om kennisoverdracht, maar we vinden het ook van belang dat kinderen leren de kennis en vaardigheden op de juiste wijze en in de juiste situatie in te zetten en toe te passen. We willen ze hierbij meegeven dat een mens pas echt gelukkig wordt als hij zijn mogelijkheden niet voor zichzelf houdt, maar deze inzet voor zijn Schepper en de medemens.

We willen dat de leerlingen, leerkrachten en ouders zich op de scholen veilig voelen en dat iedere leerkracht goed omgaat met (en gebruikmaakt van) de verschillen tussen zijn (of haar) leerlingen.

 • "Ook hun nakomelingen zullen Hem dienen en over Hem vertellen aan hun kinderen. Ze zullen altijd over zijn goedheid spreken, want de Heer heeft wonderen gedaan." Psalm 22:31 en 32 (Bgt)

  Normen en waarden

 • De Kanjermethode is uitgangspunt voor het schoolbeleid. Alle kinderen krijgen regelmatig Kanjertraining en leren op de ‘kanjermanier’ met elkaar om te gaan. Dit helpt de sfeer op onze scholen goed te houden en geeft kinderen zelfvertrouwen.

  Kanjerscholen

 • Passend onderwijs: elk kind krijgt onderwijs dat bij hem past. Zo nodig met extra ondersteuning. Speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan. De VVGO scholen participeren in het samenwerkingsverband De Eem.

  Passend onderwijs

 • HGW is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.

  Handelingsgericht werken (HGW)

 • We leren kinderen dat ze omzien naar elkaar. Binnen de school, door bijvoorbeeld het tutor lezen. Maar ook buiten de school omzien naar mensen die arm, ziek, oud en of eenzaam zijn.

  Actief burgerschap

Het bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Vacatures

Werken bij de VVGO Bunschoten-Spakenburg?

 

Vacatures

We zijn doorlopend op zoek naar leerkrachten en onderwijsassistenten die op de invallerslijst geplaatst willen worden. Stuur een open sollicitatie met CV naar info@vervangnet.nl (verplicht). Na ontvangst van je aanmelding en je open sollicitatie met CV wordt je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

VVGO Bunschoten Spakenburg neemt deel aan de invalpool van Vervangnet GPO Midden-Nederland samen met de CorDeo scholengroep. Vervangnet GPO Midden Nederland maakt voor alle 24 scholen gebruik van www.vervanging-po.nl, een online zoek-en-bemiddelingsapplicatie voor de aangesloten werkgevers. De invaller krijgt zelf de beschikking over een gebruikersaccount, waarmee hij/zij verplicht is zijn eigen gegevens en beschikbaarheid up-to-date te houden. De invalpool van GPO Midden Nederland vormt ook een kweekvijver voor vast personeel.

Bereikbaarheid beheerder GPO Midden Nederland:
elke werkdag tussen 07.00- 08.00 uur, tel. 06-17002729
daarna voicemail inspreken of mailen: info@vervangnet.nl

Benoemingsbeleid
Onze scholen behoren tot de groep scholen van de Gereformeerde onderwijsrichting. Dat wil zeggen dat betreffende scholen een binding hebben aan de christelijk gereformeerde kerken, de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerken. Wij stellen als benoemingsvoorwaarde dat nieuwe personeelsleden het door ons vastgestelde identiteitsdocument onderschrijven en dat middels een handtekening bekrachtigen.

Vacaturesite voor het Christelijk Onderwijs

Nieuwbouw

 • 6
 • 5

  De nieuwbouwplannen voor de Groen van Prinstererschool en de Grondtoon.

  Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit nieuwe schoolgebouw komt op de plek van de Grondtoon. Op 5 juli 2018 is de…

 • 4

  Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool

  Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit nieuwe schoolgebouw komt op de plek van de Grondtoon. Op 5 juli 2018 is de…

 • 3

  Nieuwbouw/renovatie basisscholen

  In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek…

 • 2

  Nieuwsbrief nieuwbouw scholen, no.2 – 1 juni 2018

  Geachte lezer We kunnen u weer bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van De Calvijnschool en de Van Amerongenschool. Sinds begin februari (vorige nieuwsbrief) is er veel gebeurd.  De gemeente heeft ingestemd met een aanvullend bouwkrediet van € 1.570.000 waardoor het investeringskrediet in…

 • 1

  Nieuwsbrief nieuwbouw scholen, no.1 – 1 februari 2018

  Geachte lezer Het wordt hoog tijd om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken over de plannen voor de nieuwbouw van de school. Zoals u weet gaan de Van Amerongenschool en de Calvijnschool samen onder één dak op de plek waar…